Sdružení obcí pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko

O sdružení

Datum vzniku: 15.12.1998
Právní forma: dobrovolný svazek obcí (DSO), právnická osoba

Adresa a kontaktní údaje

Adresa: Kateřinice 242, 756 21 Ratiboř
IČ: 68898461
Email: mikroregionSV@email.cz

Předseda: Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D.
starosta obce Kateřinice
mob: 724 179 455

Ekonom, účetní: Milan Valůšek, DiS.
tel: 571 442 315, 725 447 770

Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko (dále jen DSO) je dobrovolným svazkem obcí dle § 49 a násl. z.č. 128/2000 Sb. o obcích. DSO je právnickou osobou.

Předmětem DSO je zejména koordinace postupů při řešení problémů týkajících se

rozvoje samosprávy obcí
hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků

Povině zveřejňované dokumenty

Povinně zveřejňované dokumenty na základě § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění. Oznámení o zveřejnění dokumentů je vyvěšeno na úředních deskách všech členských obcí.

Projekty

r. 2018 Destinační společnost Valašsko – projekt na podporu rozvoje turistického ruchu na Valašsku. Činnost Destinační společnosti Valašsko je spolufinancována Zlínským krajem, městem Vsetín, městem Valašské Meziříčí, městem Rožnov pod Radhoštěm, Sdružením obcí Hornolidečska, Sdružením pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko, Sdružením Valašsko - Horní Vsacko a Sdružením Mikroregionu Rožnovsko. Vytvořen webový turistický portál – www.visit-valassko.cz

r. 2013 Zavedení separace biologickyrozložitelného odpadu – bylo pořízeno 1390 ks kompostérů, které byly bezplatně vypůjčeny občanům mikroregionu. Projekt spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí a EU.