Ratiboř 75, 756 21 Ratiboř
mikroregionSV@email.cz +420 571 442 315

SDRUŽENÍ OBCÍ PRO ROZVOJ
MIKROREGIONU STŘEDNÍ VSETÍNSKO

dobrovolný svazek obcí

Aktuálně

Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko je dobrovolný svazek obcí, který je založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí. Jde především o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

Svazek vyvíjí svou činnost především v rámci regionu, okresu Vsetín, jež je tvořen geografickou oblastí vymezenou katastrálním územím 12-ti členských obcí – Bystřička, Hošťálková, Jablůnka, Kateřinice, Liptál, Lhota u Vsetína, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Ratiboř, Růžďka.

Počet obcí
v mikroregionu 12

Počet obyvatel
k 1.1.2019 13 576

Rozloha
k 1.1.2019 176,68 km2

Členské obce

Bystřička

Hošťálková

Jablůnka

Kateřinice

Lhota u Vsetína

Liptál

Malá Bystřice

Mikulůvka

Oznice

Pržno

Ratiboř

Růžďka

Aktuálně

PF 2022

20.12.2021

PF 2022

Přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2022.

Kulturní akce v regionu

04.12.2019

Kulturní akce v regionu

Seznamte se se všemi akcemi, které jsou na území nejen našeho mikroregionu Střední Vsetínsko, ale i v blízkém okolí na visit-valassko.cz

Úřední deska

Povinně zveřejňované dokumenty na základě § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění. Oznámení o zveřejnění dokumentů je vyvěšeno na úředních deskách všech členských obcí.

Archivované záznamy

Název
Vyvěšeno
Sejmuto
20.12.2018
31.12.2019

Stanovy

Soubor ke stažení ve formátu PDF.

Projekty

Projekt „Mikroregion Střední Vsetínsko - rozvoj a zlepšení komunikace s veřejností“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016866, prioritní osa OPZ:
4 Efektivní veřejná správa (dále jen „projekt“) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „poskytovatel“) je realizován od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023.

Do projektu je zapojeno 9 členských zemí Mikroregionu SV. 

Klíčové aktivity projektu:

  • pořízení nových komunikačních nástrojů
  • modernizace komunikačních nástrojů
  • audiovizuální informační kampaň
  • vzdělávání zaměstnanců a zástupců obcí v komunikačních nástrojích

Seniorská obálka pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením v tísni a ohrožení zdraví nebo života.

Pěkná louka

Projekt se realizuje od 1. 4. 2019 je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010033. Realizace projektu bude ukončena 30. 6. 2021.V rámci projektu dojde k realizaci těchto klíčových aktivit:

  • Zpracování strategického rozvojového dokumentu mikroregionu SV
  • Odborná exkurze za příklady dobré praxe
  • Odborné školení

Projekt na podporu rozvoje turistického ruchu na Valašsku. Činnost Destinační společnosti Valašsko je spolufinancována Zlínským krajem, městem Vsetín, městem Valašské Meziříčí, městem Rožnov pod Radhoštěm, Sdružením obcí Hornolidečska, Sdružením pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko, Sdružením Valašsko - Horní Vsacko a Sdružením Mikroregionu Rožnovsko. Vytvořen webový turistický portál – www.visit-valassko.cz.

Bylo pořízeno 1390 ks kompostérů, které byly bezplatně vypůjčeny občanům mikroregionu, po ukončení projektu byly předány do majetku občanů. Projekt spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí a EU.

Kontakty

Adresa

Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko  Ratiboř 75, 756 21 Ratiboř

IČ: 68898461
Datová schránka: yj7ux5k
Č.ú: 6744730257/0100

Kontaktní údaje

Předseda Martin Žabčík
starosta obce Ratiboř

m: 731 200 918
e: starosta@ratibor.cz

Odborný pracovník pro projekt Mikroregion SV - rozvoj a zlepšení komunikace s veřejností Ing. Lenka Homolková
m: 602 227 801
e: lhomolkova@mikroregionsv.cz

Ekonom, účetní Milan Valůšek, DiS.

t: 571 442 315, 725 447 770
e: mikroregionSV@email.cz