Kateřinice 242, 756 21 Ratiboř
mikroregionSV@email.cz +420 571 442 315

SDRUŽENÍ OBCÍ PRO ROZVOJ
MIKROREGIONU STŘEDNÍ VSETÍNSKO

dobrovolný svazek obcí

Aktuálně

Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko je dobrovolný svazek obcí, který je založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí. Jde především o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

Svazek vyvíjí svou činnost především v rámci regionu, okresu Vsetín, jež je tvořen geografickou oblastí vymezenou katastrálním územím 12-ti členských obcí – Bystřička, Hošťálková, Jablůnka, Kateřinice, Liptál, Lhota u Vsetína, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Ratiboř, Růžďka.

Počet obcí
v mikroregionu 12

Počet obyvatel
k 1.1.2019 13 576

Rozloha
k 1.1.2019 176,68 km2

Členské obce

Bystřička

Hošťálková

Jablůnka

Kateřinice

Lhota u Vsetína

Liptál

Malá Bystřice

Mikulůvka

Oznice

Pržno

Ratiboř

Růžďka

Aktuálně

Poznávejte Valašsko s medvědem Jurou

13.07.2020

Poznávejte Valašsko s medvědem Jurou

Poznávejte Valašsko, putujte po stopách medvěda Jury!

 

Medvěd Jura se opět toulal po Valašsku a vybral dvacet míst, kde uložil razítka. Hra začíná už 1. června a trvá až do 30. září. Jste připraveni? Pojďte společně po jeho stopách na krásná a zajímavá místa Valašska.

Jak se zapojit? Zaregistrujte se na webu: www.poznavamevalassko.cz a stáhněte si herní plánek . Nebo si vyzvedněte v jakémkoliv Turistickém informačním centru na Valašsku herní brožurku.

A co dál? Putujte po Valašsku a sbírejte razítka. Pro účast ve finálním slosování o ceny je nutné odevzdat herní plánek se všemi 20 razítky.

Kde odevzdat vyplněnou herní kartu? Vyfoťte nebo naskenujte plánek a zašlete na e-mail regionalnihra@gmail.com. Nebo přijďte ukázat vyplněný plánek do Turistických informačních center. V informačních centrech dostanete i drobnou odměnu.

Chcete víc? Letos jsme pro vás připravili i jedno bonusové místo s pokladem, které ale najdete až vyplněním tajenky a absolvování všech dvaceti míst.

Výstava fotografií fotosoutěže Valašsko 2019

05.06.2020

Výstava fotografií fotosoutěže Valašsko 2019

Výstava proběhne v době od 9. 6. do 30. 9. 2020 v budově Betléma Horní Lideč 

https://visit-valassko.cz/betlem-horni-lidec-ozije-vystavou-fotografii-s-valasskou-tematikou/

Kulturní akce v regionu

04.12.2019

Kulturní akce v regionu

Seznamte se se všemi akcemi, které jsou na území nejen našeho mikroregionu Střední Vsetínsko, ale i v blízkém okolí na visit-valassko.cz

Archiv novinek

Úřední deska

Povinně zveřejňované dokumenty na základě § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění. Oznámení o zveřejnění dokumentů je vyvěšeno na úředních deskách všech členských obcí.

Stanovy

Soubor ke stažení ve formátu PDF.

Projekty

Seniorská obálka pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením v tísni a ohrožení zdraví nebo života.

Pěkná louka

Projekt se realizuje od 1. 4. 2019 je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010033. Realizace projektu bude ukončena 31. 3. 2021.V rámci projektu dojde k realizaci těchto klíčových aktivit:

  • Zpracování strategického rozvojového dokumentu mikroregionu SV
  • Odborná exkurze za příklady dobré praxe
  • Odborné školení

Projekt na podporu rozvoje turistického ruchu na Valašsku. Činnost Destinační společnosti Valašsko je spolufinancována Zlínským krajem, městem Vsetín, městem Valašské Meziříčí, městem Rožnov pod Radhoštěm, Sdružením obcí Hornolidečska, Sdružením pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko, Sdružením Valašsko - Horní Vsacko a Sdružením Mikroregionu Rožnovsko. Vytvořen webový turistický portál – www.visit-valassko.cz.

Bylo pořízeno 1390 ks kompostérů, které byly bezplatně vypůjčeny občanům mikroregionu, po ukončení projektu byly předány do majetku občanů. Projekt spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí a EU.

Kontakty

Adresa

Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko Kateřinice 242, 756 21 Ratiboř

IČ: 68898461
Datová schránka: yj7ux5k
Č.ú: 6744730257/0100

Kontaktní údaje

Předseda Martin Žabčík
starosta obce Ratiboř

m: 731 200 918
e: starosta@ratibor.cz

Projektový manažer Bc. Lucie Žabčíková

m: 602 227 801
e: manazer@mikroregionsv.cz

Ekonom, účetní Milan Valůšek, DiS.

t: 571 442 315, 725 447 770
e: mikroregionSV@email.cz